ساخت و ساز غیرمجاز امنیت غذایی را به خطر می اندازد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری، رضا پورفلاح اظهار کرد: امنیت غذایی به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های بخش کشاورزی به معنی تأمین غذای کافی و با کیفیت است که با ساخت و سازهای غیرمجاز به خطر میفتد.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری‌های دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت: برای تأمین امنیت غذایی باید محصولات کشاورزی در زمین‌های کشاورزی تولید شود که در صورت کاهش این اراضی به دلیل تغییر کاربری میزان تولید نیز کاهش خواهد یافت.


این مسئول از مردم خواست برای حمایت از امنیت غذایی و حفظ منابع برای آیندگان باید تغییر کاربری‌های غیرمجاز را گزارش کنند.


وی اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یک دستور قضایی قلع و قمع در اراضی مستعد کشاورزی روستای لنگر از توابع بخش چهاردانگه این شهرستان تخریب شد و 300 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.


پورفلاح خاطرنشان کرد: خرابی ادوات تخریب و پرت شدن آن موجب شد تا تیم قلع و قمع نتواند ماموریت خود که اجرای 30 حکم بود، به پایان برساند و ادامه آن به روز دیگیری موکول شد.

چاپ محتويات