نظارت و بازرسی از کالاهای اساسی ادامه دارد

شهابیان از ادامه نظارت و بازرسی از کالاهای اساسی در سطح شهرستان خبر داد و عنوان داشت بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری بسیجیان قرارگاه شهید امانی در مرداد ماه سال جاری518مورد بازرسی از واحدهای صنعتی ،خبازی ها و صنفی داشتند

وی عنوان داشت 17پرونده در این زمینه با تخلف کم فروشی ،گرانفروشی،عدم درج قیمت ,تعطیلی خودسرانه ،عرضه خارج از شبکه به ارزش ریالی 27/675/000تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند

مدیر جهاد کشاورزی همچنین ازتوزیع برنج ویژه محرم و صفر با همکاری اداره تبلغات اسلامی به میزان 48تن خبر داد

چاپ محتويات