تولید 21 میلیون قطعه جوجه یکروزه در شش ماهه اول سال جاری در نور

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور صادق خرمانی با بیان اینکه جوجه یک روزه پایه اصلی و اساسی در پرورش مرغ گوشتی و تولید گوشت سفید می باشد افزود: شهرستان نور با داشتن هیجده واحد مرغ مادر گوشتی و ظرفیت ششصد هزار قطعه از شهرستان های برتر تولید جوجه یکروزه در استان و حتی کشور است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اهمیت جوجه یکروزه به اندازه ای است که با تغییرات عرضه و نوسانات قیمت آن، تولید گوشت مرغ طی ماه های آتی دچار تغییرات شده و در نتیجه بازار مرغ دچار دگرگونی و نوسانات شد.

مدیر جهاد کشاورزی نور گفت:  طی شش ماهه اول سال جاری 21 میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی به ارزش اقتصادی 147 میلیارد تومان در نورتولید شد.

 

چاپ محتويات