ابلاغ کشت 4000 هکتاری کلزا در ساری/ کشت اولین کلزا در ساری

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری، سیداسماعیل علوی گفت: امسال با کاهش 500 هکتاری سطح ابلاغی در مقایسه با سال گذشته، سطح ابلاغی کشت کلزا در این شهرستان چهار هزار هکتار اعلام شد.


سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: با ابلاغ سازمان، امسال باید در 800 هکتار از اراضی شالیزاری، دو هزار و 200 هزار هکتار از اراضی خشکه زاری و وهزار هکتار در طرح جهش تولید در دیمزارها در این شهرستان کلزا کشت شود.

این مسئول اظهار کرد: با توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری و زراعت کلزا، علاوه بر افزایش تولید محصولات کشاورزی، موجب رونق اقتصادی برای کشاورزان وتامین امنیت غذایی با تولید دانه روغنی می شود.


علوی با اشاره به اینکه در این شهرستان از ابتدای مهرماه و تا پایان آبان ماه کلزا کاشته می شود، جواد خادمی اولین کشاورز ساروی اهل روستای حمیدآباد از توابع مرکز جهاد کشاورزی پنبه زارکتی است که در روزهای آغازین مهرماه در 1.2 هکتار از مزارع شالیزاری خود به صورت مکانیزه با درستگاه رایزبد رقم آرجی اس را کشت کرد.

چاپ محتويات