برگزاری 32 دوره آموزشی مهارتی در گلوگاه

به گزارش مازندپاج، مهدی باباجانی اظهار کرد: برای ارتقاء سطح علمی کشاورزان، از ابتدای امسال تاکنون 6 دوره آموزشی مهارتی مجازی و 26 دوره آموزشی مهارتی حضوری با آموزش یک هزار و 614 بهره بردار در شهرستان گلوگاه برگزار شد.

 

وی افزود: این دوره های آموزشی در زمینه حفظ نباتات، علوم زراعی، علوم باغی، علوم دام، ماشین آلات و بیمه بود و 235 گواهینامه آموزشی مهارتی برای بهره برداران این شهرستان صادر شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه آموزش کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از عوامل سرعت بخش توسعه کشاورزی است، تصریح کرد: برنامه های آموزشی کشاورزی در صورتی که منطبق با نیازها و شرایط ویژه روستاییان اجرا شود، می تواند نقش کلیدی و تأثیرگذاری در فرایند توسعه روستایی ایفا کند.

 

وی صدور گواهی برای بهره مندی از تسهیلات بانکی و طرح های اشتغالزایی، کارآفرینی، اثربخش بودن دوره های آموزشی به دلیل داشتن بخش های عملی و توجه تخصصی تر به موضوع آموزش را از جمله مزایای برگزاری دوره های مهارتی برشمرد.

چاپ محتويات