48 فروشگاه سموم نباتی بابل پایش شد

 

به گزارش مازندپاج، محسن آهنگری اظهار کرد: برای جلوگیری از گرانفروشی و توزیع سموم  غیرمجاز و تاریخ گذشته، بدون مجوز و حضور مسوول فنی در فروشگاه و نحوه نگهداری سموم با رعایت استاندارد‌های لازم در فروشگاه، ماه گذشته 48 فروشگاه عرضه سموم نباتی مجاز شهرستان بابل توسط اکیپ های فنی و نظارتی این مدیریت مورد رصد و پایش قرار گرفت.

 

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه با پایش بعمل آمده از فرشگاههای سموم این شهرستان تخلفی مشاهده نشد، تصریح کرد: فروشگاههای بدون پروانه فعالیت در اسرع وقت نسبت به دریافت و تمدید پروانه اقدام کنند در غیر اینصورت فروشگاه آنان پلمپ و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

وی با اشاره به فعالیت 172 فروشگاه عرضه سموم مجاز کشاورزی در این شهرستان، خاطرنشان کرد: برای حفظ حقوق کشاورزان، پایش و نظارت بر فروشگاه های مجاز سموم دفع آفات نباتی و شناسایی واحدهای فروش غیرمجاز سموم دفع آفات نباتی و  کود شیمیایی بطور مستمر توسط اکیپ نظارتی این مدیریت انجام می شود.

چاپ محتويات