معرفی تعدادی از تله های مورد استفاده در برنامه ردیابی و شكارآفات


1- تله دلتا         
این تله به نحوی تا خورده می شود که تله به شکل مثلث در می آید. سپس دو سیم مجزا که در انتهای سیم نگهدارنده وجود دارد در داخل سوراخهای تعبیه شده در قسمت بالائی تله قرار داده می شوند به نحوی که تله توسط سیم نگهدارنده قابل نصب باشد.صفحات چسبناک به طور مجزا در قسمت انتهائی تله قرار داده می شود.بعضی از انواع تله دلتا یک تکه بوده و به منظور بر رفع آلودگی محیطی یا مشکل جدا شدن کپسول ،فرمون در داخل تله ترکیب شده و آماده مصرف می باشد.

2- تله بالی      
تله بالی نیز از نظر كاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جایگزین تله های دلتا معرفی شده است. این تله از دو صفحه تشكیل شده كه  صفصه زیرین چسبدار بوده و توسط یك رشته سیم به نحوی در كنار هم قرار می گیرند كه تله حالت بالی به خود می گیرد.كپسول فرمون در روی صفحه چسبدار زیرین یا با سیمی در قسمت بالا قرار می گیرد.


3- تله قیفی   
تله فونل معمولا به رنگ سبز بوده كه از سه قسمت تشكیل شده و شامل یك بدنه سطل مانند در قسمت پائین و یك قسمت قیف مانند و یك صفحه صاف در قسمت بالای آن می باشد.قسمت قیفی شكل در داخل بدنه سطلی قرار می گیرد و در نهایت صفحه صاف روی پایه های تعبیه شده در قسمت بالا قرار می گیرد. سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخی كه در قسمت بالایی كلاهك تعبیه شده ،قرار می‏گیرد.برای جمع آوری حشرات از آب یا آب مخلوط با پروپیلن گلیكول در قسمت سطلی شكل استفاده می شود.


4- تله مكفیل     
این تله از نظر ساختاری مشابه تله دام بوده با این تفاوت كه حالت گنبدی ندارد. این تله همراه با پروتئین هیدرولیزات یا نمك های آمونیوم برای رد یابی مگس های زیتون و مگس مدیترانه بسیار كاربرد دارد. شعاع تاثیر تله های مكفیل با پروتئین هیدرولیزات نزدیك به 20متر است و در فاصله 40متری این تاثیر كاهش می یابد و این تاثیر با رطوبت نسبی كم و دمای بالا، افزایش می یابد.نسبت جنسی مشاهده شده در تله مكفیل همرا با پروتئین هیدرولیزات معمولا 1:1 است.


5- تله سرا تراپ 
این تله مخصوص مایع سراتراپ بوده و جهت شكار مگس های مدیترانه به كار برده می شود.این تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشكیل شده است كه در قسمت بدنه سه سوراخ دایره ای شكل جهت قرار گرفتن سه تیوپ پلاستیكی تعبیه شده است.طراحی تله به گونه ای است كه مگس ها به راحتی وارد تله شده و در داخل مایع مخصوص سراتراپ می افتند.تراكم تله در هر هكتار از باغات مركبات جهت شكار انبوه 70-100 عدد می باشد.میزان مصرف مایع سراتراپ 200سی سی در هر تله می باشد.

فهیمه احمدی نسب کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر

 

چاپ محتويات