نهضت انتقال فناوری، کشاورزی کشور را نجات می‌دهد

اسکندر زند روز سه شنبه در دومین گردهمایی پژوهشی سبزی و صیفی که در پژوهشکده سبزی و صیفی موسسه علوم باغبانی در محمدشهر کرج برگزار شد، با بیان اینکه موضوع فناوری در حوزه کشاورزی بخصوص باغی بسیار مهم است، افزود: برای برون رفت از مشکلات موجود در تولید سبزی و صیفی باید فناوری روز دنیا را احصا کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، وی با اشاره به اینکه تولید سبزی و صیفی در کشور جزو فعالیت های مزیت داری است که مغفول مانده، اظهار داشت: باید دلایل این امراحصا شود زیرا از حدود ۱۲۰ میلیون تن تولیدات مختلف در بخش کشاورزی ایران ، ۲۸ میلیون تن را صیفی و سبزی تشکیل می دهد.

زند گفت: سرانه تولید و عرضه سبزی و صیفی در ایران ۳۶۰ کیلوگرم و سه مصرف غذا حدود ۸۰۰ تا یکهزار کیلوگرم است.

وی ادامه داد: اکنون ۸۴ درصد از سهم تولید مواد غذایی درجهان از بخش گیاهی و ۱۶ درصد آن از تولیدات حیوانی به دست می آید این در حالی است که در ایران سهم مواد غذایی به دست آمده از تولیدات حیوانی ۱۱ درصد و مابقی به تولیدات گیاهی وابسته است.

زند با بیان اینکه در بخش تامین مواد غذایی گیاهی، سهم باغبانی بسیار بالاست که مغفول مانده، افزود: در تحقیقات کشاورزی تغییر رویکردی جدی داریم که تحقیقات را از ورودی محور به خروج محور تغییر داده ایم و مهمترین دستاورد این تحقیقات باید در رضایتمندی کشاورزان دید.

وی ادامه داد: در تحقیقات خروجی محور سه اولویت را مد نظر قرار داده ایم که اولین اولویت آن تحقیقات توانمندساز است تا بتوانیم وضع موجود را بهبود بخشیم و تحقیقات را جهت دهی کنیم به طوریکه در اجرای این اولویت طرح های جریان ساز داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی لازمه یکی از این تحقیقات را در افزایش سطح و عملکرد سبزی و صیفی عنوان کرد و گفت: از مجموع ۲۸ میلیون تن سبزی و صیفی تولیدی کشور ۱.۸ میلیون تن معادل ۷ درصد در گلخانه ها به دست می آید .

وی وسعت گلخانه های سبزی و صیفی کشور را حدود ۱۱ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: در آینده باید کشت گلخانه ای این محصولات به ۳۴ هزار هکتار برسد که باید گام های بزرگی دراین بخش برداشته شود .

زند با بیان اینکه برای رسیدن به این مهم باید بهترین تکنولوژی ها را از زنجیره گلخانه ای استفاده کنیم، بیان داشت : یکی دیگر از مهم ترین اقدامات در جریان سازی تحقیقات، کیفیت بخشی به محصولات گلخانه ای است به طوریکه مردم نسبت به مصرف این محصولات به دلیل استفاده از سم و کود زیاد اکراه دارند که باید اقدامات لازم برای ترویج سلامت محصولات گلخانه ای را در بین مردم داشته باشیم.

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی ادامه داد: یکی از دستاوردهای کشت گلخانه ای بهره وری آب در کشت سبزی و صیفی است.

وی یکی از نگرانی ها برای توسعه کشت گلخانه ای سبزی و صیفی را بازار مناسب پس از تولید دانست و گفت: برای رفع این نگرانی اگر پس از تولید فراوری و بسته بندی مناسب را در محل تولید داشته باشیم ضمن اینکه در مصرف بی رویه آب صرفه جویی می شود بازار مناسبی را نیز ایجاد خواهد کرد.

زند یکی از مهم ترین اقدامات برای برون رفت از مشکلات حوزه باغبانی را تحول عنوان کرد و افزود: در دنیا هر از چندگاهی شاهد تحول هستیم و ما هم باید تحول ایجاد کنیم و تمام تحولاتی را که با آینده نگری می توان داشت احصا کنیم.

وی یکی از جریان های تحول ساز را در زمینه به نژادی دانست و اظهار داشت: در زمینه به نژادی و همچنین تولید بذرهای هیبرید به دلیل سودآوری مناسب باید بخش خصوصی را وارد کنیم.

دومین گردهمایی پژوهش سبزی و صیفی کشور به مدت ۲ روز ادامه دارد.

چاپ محتويات