تحلیلی بر وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان و ایران

بر همین اساس، در بسیاری از راهبردها و سیاست­ های ملی، فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عاملی توانمندساز در حوزه ­هایی مانند اشتغال، آموزش، سلامت، حکمرانی و کسب و کار در نظر گرفته می­ شود. با اتکا به فناوری و نوآوری می­توان اشتغال و درآمدهای ملی را افزایش داد. در ده سال آینده نیازمند یک جهش بزرگ در توسعه کشور هستیم و در همین راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران، فناوری اطلاعات و ارتباطات را مولفه­ های زیرساختی به وجود آوردن این جهش بلند در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می­ داند و این انتظار می­رود که فناوری اطلاعات و ارتباطات در نقش یک توانمندساز و همچنین در نقش یک بخش اقتصادی کلیدی، به ارائه سریع، خدمات با کیفیت، همه گیر و مقرون به صرفه در هر زمان و هر مکان به تمامی ذینفعان جامعه اطلاعاتی کمک نماید و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش دهد.

اتحادیه بین­ الملی مخابرات (ITU) یکی از نهادها تخصصی سازمان ملل متحد است که در راستای پایش جامعه اطلاعاتی در جهان، در طی یک عملیات گسترده و تخصصی به تعریف نشانگرهای مرتبط، جمع­ آوری مقادیر این نشانگرها از سطح کشورهای جهان و تحلیل و انتشار گزارش­ های مدون و سیستماتیک در این رابطه می­پردازد. این نهاد، هر ساله گزارش کلیدی Measuring the Information Sciety را براساس آمار و اطلاعات جمع­ آوری شده منتشر نماید. در این گزارش، دو شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Development Index) یا IDI و شاخص سبد هزینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (Basket ICT Price) برای تمامی کشورهایی که اطلاعات خود را براساس برنامه زمان­بندی موجود به شکل دقیق و به موقع ارائه کرده­ اند، محاسبه و منتشر می­ گردد. این گزارش، یکی از گزارش ­های مفیدی است که براساس تحلیل اطلاعات ارائه شده در آن می­توان ره راه­کارها، سیاست­ ها و اقدامات مفیدی در رابطه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس تجارب کشورهای دیگر دست یافت.

این گزارش یکی از خروجی­ های نظام پایش شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که حاوی توصیه­ های سیاستی و راه کارهایی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می­باشد؛ و با نظارت مرکز برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه و تدوین گردیده است.
دریافت متن کامل گزارش 

چاپ محتويات