توزیع بیش از 3 تن بذر گواهی شده برنج در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور افزایش عملکرد تولید در واحد سطح و در جهت حمایت از کشاورزان در سال زراعی جاری 3 تن بذر گواهی شده هاشمی و 210 کیلو گرم بذر گواهی شده شیرودی بین بهره برداران توزیع شده است.

وی افزود: استفاده از بذور گواهی شده و همچنین انجام به موقع خزانه گیری همراه با بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی محصول خواهد داشت.

وی تصریح نمود: با توجه به اینکه محصولات کشاورزی به ویژه زراعت برنج در معرض حوادث غیر مترقبه و تنش های محیطی زیادی قرار دارند به کشاورزان توصیه می شود تا نسبت به بیمه نمودن مزارع و محصولات خود اقدام نموده تا در صورت بروز هر گونه عوامل خسارت زای طبیعی از مزایای بیمه برخوردار شوند.

وی اظهار داشت: تا کنون حدود 56 هکتار از اراضی برنجکاری این شهرستان تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته اند.

چاپ محتويات