تخریب 7000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و نیز حفظ بستر تولید تعداد 20 قطعه تفکیک و دیوار کشی غیر مجاز در سطحی به مساحت تقریبی 7000 متر مربع در روستای جیسا خضر آباد و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و کارشناسان اداره امور اراضی این مدیریت تخریب گردید.

وی افزود: جهت جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز ارضی زراعی و باغی تیم گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به صورت مستمر در حال رصد و پی گیری فعالیتهای بخش کشاورزی سطح شهرستان می باشند و از مالکین زمین های کشاورزی خواست که قبل از اجرای هر گونه تغییر کاربری به این مدیریت مراجعه فرمایند.

چاپ محتويات