بازدید مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از جهاد کشاورزی عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان و هیئت همراه از محل مدیریت جهاد کشاورزی عباس آباد بازدید و در مورد اولویتها و برنامه های کاری سال 98 و نیز مسائل و برنامه های مختلف مدیریت بحث و گفتگو شده است.

چاپ محتويات