توزیع 39 تن سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور حمایت از دامداران و تولید کنندگان بخش تولیدات دامی در فروردین ماه امسال 39 تن سبوس یارانه ای بین دامداران عباس آباد توزیع شده است.

وی افزود: این میزان سبوس در سه مرحله توسط شرکت تعاونی شیرآوران دام اصیل عباس آباد و با قیمت مصوب و با نظارت کارشناس واحد دام این مدیریت بین دامداران توزیع شده است.

چاپ محتويات