توزیع 46 تن برنج در قالب طرح تنظیم بازار در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: دو نوع برنج تایلندی هومالی و رده ب در قالب طرح تنظیم بازار به میزان 46 تن در شهرستان عباس آباد توزیع شده است.

وی افزود: در این طرح 12 تن برنج نوع هومالی با قیمت هر کیلو 56000 ریال و 34 تن برنج نوع رده ب با قیمت هر کیلو 43500 ریال در بین شهروندان عباس آباد توزیع شده است.

چاپ محتويات