تخریب 5000 متر مربع تفکیک غیر مجاز در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و نیز حفظ بستر تولید 20 قطعه تفکیک و دیوار کشی غیر مجاز به مساحت 5000 متر مربع و نیز 6 واحد مسکونی غیر مجاز در روستای تیلاکنار، در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و کارشناسان اداره امور اراضی این مدیریت تخریب گردید.

وی افزود: جهت جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها تیم گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به صورت مستمر در حال رصد و پیگیری اراضی کشاورزی سطح شهرستان می باشدند وی از مالکین زمین های کشاورزی خواست قبل از اجرای هرگونه تغییر کاربری به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

چاپ محتويات