خزانه گیری 88 درصدی شالیزارهای جویبار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، غلامرضا سعیدی درباره وضعیت زراعت برنج در شهرستان جویبار، گفت: تاکنون عملیات شخم و شیار در 9 هزار 500 هکتار معادل 93درصد و آب تخت اولیه در 9 هزار و 800 هکتار معادل 96 درصد اراضی شالیزاری این شهرستان انجام شد.
 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با اشاره به خزانه گیری 8 هزار و 597 هکتاری معادل 88 درصد شالیزارهای این شهرستان، افزود: تاکنون 71 هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان با رقم محلی بصورت سنتی، نشا شد.
 

سعیدی یاد آور شد: این شهرستان دارای 10 هزار و 200 هکتار اراضی شالیزاری است. 

چاپ محتويات