پرداخت 55 میلیارد تسهیلات به دامداران نوری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، حبیب اله رنجبر گفت: بمنظور توسعه فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از محل اعتبارات بسته رونق تولید، سامانه سیتا و عشایری، سال گذشته 55 میلیارد ریال تسهیلات به 41 نفر از بهره برداران فعال بخش دامپروری شهرستان نور پرداخت شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور ادامه داد: این اعتبارات با هدف تامین هزینه های سرمایه ای و جاری مورد نیاز بنگاه های تولیدی مذکور و برای اشتغالزایی و تامین بخشی از شیر و گوشت مورد نیاز جامعه اختصاص یافت.

چاپ محتويات