شناسایی 15 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در جویبار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، غلامرضا سعیدی گفت: به منظور حفظ و صيانت از عرصه هاي كشاورزي و در سال جهش توليد، دو ماه نخست امسال 15 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 122 هزار مترمربع در اراضی کشاورزی شهرستان جویبار شناسایی شد.

 


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار تصریح کرد: در این مدت 3 مورد مجوز تغییر کاربری تبصره 1 ماده 1 و تبصره 4 ماده 1 توسط امور اراضی این شهرستان مورد نظارت قرار گرفت.

چاپ محتويات