840 میلیون تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در نوشهر جذب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، جواد خلدنوش در بازدید از کشت مکانیزه برنج در روستای نجارده شهرستان نوشهر، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، 839 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان نوشهر جذب شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهر ادامه داد: این تسهیلات از محل خط اعتباری شماره 7 مکانیزاسیون کشاورزی برای خرید 2 دستگاه دنباله بند بیلر و 2 دستگاه نشاکار 4 ردیفه جذب شد.

چاپ محتويات