اجرای حکم قلع و قمع دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و حفظ بستر تولید 30 قطعه تفکیک و دیوار کشی غیر مجاز به مساحت تقریبی 2 هکتار در راستای اجرای تیصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روز چهارشنبه مورخ 99/4/4 در روستای هردوآبرود با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی این مدیریت قلع و قمع گردید.

چاپ محتويات