بکارگیری 25 فارغ التحصیل کشاورزی در طرح بسیج همگام با کشاورز جویبار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، غلامرضا سعیدی از اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز با همکاری کانون بسیج کشاورزی و بکارگیری 25 نفر از فارغ التحصیلان کشاورزی در شهرستان جویبار خبر داد و گفت: برای ارتقاء دانش، مهارت و توانمندسازی بهره برداران بخش کشاورزی، اجرای طرح نظام نوین ترویج و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش توان تولید و کاهش هزینه ها، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جویبار با برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی، ضمن سازماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، برقراری ارتباط موثر و مستمر با کشــاورزان از طریق ساماندهـی بهره‎برداران، نخبــگان و مــددکاران ترویجی و گــروه‌های اجتماعی، اقتصادی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ترویجی، اجرای سایت های مشارکتی از قبیل مدرسه در مزرعه، اجرای طرح‌های تحقیقی ترویجی و دوره های آموزش مهارتی ویژه بهره برداران در بخش کشاورزی کرده است.

 

مدیر جهاد کشاوری شهرستان جویبار ادامه داد: طرح بسیج همگام با کشاورز، فعالیت خود را در کنار کشاورز و با حضور در مزارع شالیزاری شروع کرد.

 

وی در پایان هدف اصلی این طرح را خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برای تحقق جهش و رونق تولید عنوان کرد.

چاپ محتويات