افتتاحیه مرغداری گوشتی

افتتاح مرغداری گوشتی ۲۰هزارقطعه ای با اعتبار ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان در روستای خورشید نکا باحضور فرماندار،معاون بهبودتولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران،بخشدار،مدیروپرسنل جهادکشاورزی شهرستان

چاپ محتويات