قلع و قمع 7 فقره دیوارکشی و بنای غیرمجاز در روستای چاخانی+تصاویر

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی چالوس، یزدانقلی خزایی پول اظهار کرد: به منظور اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با حضور نماینده محترم دادستان، نیروی انتظامی و امور اراضی جهاد کشاورزی، ادارات خدمات رسان، 7 فقره حکم قضایی قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز شامل سه فقره پی و دیوار کشی و اسکلت ساختمان، چهار فقره  قطعه بندی در زمین های کشاورزی منطقه چاخانی شهرستان چالوس اجرا شد.

 

وی افزود: با اجرای این عملیات، دو هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به چرخه تولید بازگشت.

 

خزایی پول با بیان اینکه تولید پایدار در بخش كشاورزی منوط به حفظ بستر زمین است، تصریح کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید میکند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از هرگونه ساخت و ساز در اراضی خود برای مشاوره و دریافت مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

چاپ محتويات