نشست صمیمی مدیران شرکتهای تعاونی دامداران شرق مازندران با نماینده مجلس

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی گلوگاه مهدی باباجانی گفت: نشست صمیمی شریعتی نماینده مردم شریف شهرستانهای گلوگاه ، بهشهر و نکا در مجلس شورای اسلامی با مدیران شرکتهای تعاونی دامدارای شرق مازندران و با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ، رئیس اتحادیه دامداران شرق استان مازندران ، نماینده سازمان تعاون روستایی و کارشناسان در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه در روز جمعه برگزار گردید.

 

وی با اشاره به اینکه این جلسه بمنظور بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای تعاونی و تولیدکنندگان حوزه دامپروری با اولویت مسائل مالی و تأمین نهاده ها برگزار گردید گفت : با پیگیریهای دکتر شریعتی و مدیران جهاد کشاورزی بهشهر و گلوگاه ، هماهنگیهای لازم جهت رفع موانع و پاسخ به درخواست شرکتهای تعاونی انجام گردید.

 

چاپ محتويات