اجرای طرح مصرف ريزمغذی در 100 هزار هکتار مزارع برنج مازندران/ افزایش 7 درصدی تولید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، مجید بهادری گفت: در راستاي اجراي طرح تغذيه فراگير مزارع برنج استان مازندران با كاربرد كودهاي زيستي، محرك هاي رشد و استفاده از كلرورپتاسيم در سال 1399 كه به نام جهش توليد نامگذاري شد، این طرح در 100 هزار هكتار اراضي شاليزاري همه شهرستان های استان انجام شد.

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: با ارزيابي توليد از مزارع تحت پوشش، افزايش توليد تا 7 درصد بدست آمد.

 

بهادری تصریح کرد: بالاترين ميزان افزايش توليد مربوط به شهرهاي مركزي استان بود كه بيشترين سطح توليد و سطح زيركشت را داشته و از پتانسيل، شرايط جوي، مكانيزاسيون، كاشت و برداشت مكانيزه برخوردار هستند.

 

وی با بیان اینکه بهره مندي از تجربه بدست آمده و گسترش آن به تمامی سطوح، دستيابي به عملكرد بالاتر را در سال هاي آتي تسهيل مي کند، گفت: اجراي طرح فراگير تغذيه اي در مزارع برنج استان مربوط به برنامه هاي جهش توليد استان است كه با همكاري و تامين هزينه كامل توسط كشاورزان انجام شد.

چاپ محتويات