تخصیص 93 تن بذر برنج به قائم شهر/ توزیع 18 تن

به گزارش مازندپاج، مجید جعفری با بیان اینکه امسال 18 تن بذر برنج بین کشاورزان شالیکار شهرستان قائم شهر توزیع شد، گفت: ارقام توزیعی، شامل فجر، شیرودی و ندا است.

 

وی با اشاره به اینکه میزان بذر تخصیصی برای این شهرستان 93 تن است، تصریح کرد: این بذور توسط 6 کارگزار خریداری و بین کشاورزان در حال توزیع است.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر به بهره برداران  توصیه کرد: بذور مورد نیاز را از مراکز توزیعی که جهاد کشاورزی معرفی می‌کند، تهیه کنند.

 

این مسوول اظهار کرد: تاکنون 6 هزار و 200 هکتار زمین شالیزاری این شهرستان شخم و شیار و 500 هکتار آب تخت اولیه شده است.

 

وی با اشاره به مدیریت مصرف آب کشاورزی به‌منظور صرفه جویی در میزان مصرف آب و ذخیره رطوبت و از بین بردن علف های هرز، به شالیکاران توصیه کرد هرچه سریع تر نسبت به شخم و شیار زمین های شالیزاری اقدام کنند.

 

جعفری با بیان اینکه طبق آمار 64 قطعه آببندان به مساحت ۳۰۰ هکتار با حجم آبگیری 5 میلیون مترمکعب در ۴۵ روستای این شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: 95 درصد آببندان های این شهرستان آبگیری شد.

 

وی خاطر نشان کرد: شهرستان قائم‌شهر دارای 8 هزار و 689 هکتار شالیزاراست.

چاپ محتويات