پلاک کوبی 8800 رأس دام در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت:در طی سال جاری 8801 رأس دام سنگین و سبک در عباس آباد پلاک کوبی شده اند که از این تعداد 6408 رأس دام سنگین و 2393 رأس دام سبک بوده است.

وی افزود:هدف از اجرای پلاک کوبی دام ها:جلوگیری از قاجاق دام ها، ردیابی، اثبات مالکیت و بیمه دام ها می باشد.

وی تصریح نمود:ارائه هر گونه خدمات به دامداران و برخورداری از تمام نهاده های دامی از قبیل:خرید ذرت، جو، سبوس گندم و کنسانتره منوط به پلاک کوبی دام ها و ثبت هویت دام ها در سامانه اصلاح نژاد دام کشور می باشد.

چاپ محتويات