جوجه ریزی 105 هزار قطعه ای در عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت:شهرستان عباس آباد دارای 4 مزرعه مرغ مادر گوشتی می باشد که در اسفند ماه سال جاری یک واحد مزرعه مرغ مادر گوشتی با ثبت نام درسامانه سما صط اقدام به جوجه ریزی به تعداد 105 هزار قطعه نموده که پیش بینی می شود طی یک دوره تولیدی(10 ماهه) 15 میلیون و 120هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی تولید و سپس جهت تولید گوشت سفید بین واحدهای مزارع مرغ گوشتی کشور توزیع خواهد شد.

چاپ محتويات