رصد تغییر کاربری های غیرمجاز در روزهای تعطیل نوروزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس، یزدانقلی خزایی پول گفت: رسالت جهاد کشاورزی تضمین امنیت غذایی، اشتغالزایی، تولید و توسعه پایدار است و با جدیت با افرادی که بطور غیرمجاز در زمین های کشاورزی اقدام به ساخت وساز غیر مجاز کرده اند برخورد قانونی می کند و در ایام تعطیلات نیز اجازه به فرصت طلبان نخواهد داد.

 

وی افزود: از روزهای پایانی سال گذشته با بررسی مناطق مختلف توسط کارشناسان بخش اراضی، مناطق پرخطر شناسایی شده و با جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و اخطار توقف عملیات تا پانزدهم اسفند به فعالیت مستمر خود ادامه می دهد. 

 

لازم به ذکر است در همین روزهای ابتدایی سال یک فقره تبصره 2 ذیل ماده 10، دیوارکشی غیرمجاز در منطقه هچیرود با حضور مدیریت و کارشناسان اراضی و همیاری کشاورزان منطقه به مرحله اجرا در آمد.

چاپ محتويات