آزادسازی بیش از 2 هزار و 500 مترمربع از اراضی زراعی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس، یزدانقلی خزایی پول گفت: حسب دستور ریاست محترم دادگاه بخش عمومی مرزن آباد و باستناد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با حضور اکیپ 131 و کارشناسان بخش اراضی جهاد کشاورزی شهرستان چالوس دو فقره از احکام قطعی ماده ۳ قانون مذکور در روستای گوهر کلا بخش مرزن آباد از توابع  شهرستان چالوس به مرحله اجرا در آمد.

 

وی افزود: با اجرای این حکم و قلع و قمع آثار دیوار کشی و قطعه بندی بیش از ۲۵۰۰ متر مربع از اراضی منطقه به چرخه کشاورزی بازگشت.

 

خزایی پول با تاکید بر برخورد با متخلفین تغییرکاربری غیرمجاز زمین های زراعی و باغی به متقاضیان توصیه کرد برای دریافت هرگونه مجوز تغییر کاربری زمین های کشاورزی خود به این مدیریت و مرکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.

چاپ محتويات