قلع و قمع 110 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی چالوس+تصاویر

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی چالوس، یزدانقلی خزایی پول اظهار کرد: به منظور اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با حضور ریاست دادگاه بخش مرزن آباد، فرماندهی کلانتری مرزن آباد و فرماندهی یگان ویژه چالوس و امور اراضی جهاد کشاورزی اقدام به قلع و قمع آثار دیوارکشی، قطعه بندی و بنای غیرمجاز در سطح 116 هزار مترمربع در زمین های کشاورزی روستاهای پردنگون، کلاک، بهکله بخش مرزن آباد از توابع شهرستان چالوس کرد.

 

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: عملیات اجرا شده مشتمل بر ۱۰۶ فقره قطعه بندی و دیوارکشی و ۴ دستگاه بنای احداثی غیرمجاز مدلول دادنامه قطعیت یافته موضوع ماده ۳ قانون مذکور بوده است.

 

خزایی پول با بیان اینکه تولید پایدار در بخش كشاورزی منوط به حفظ بستر زمین است، تصریح کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های کشاورزی که منابع تامین کننده امنیت غذایی جامعه را تهدید میکند طبق قانون حفظ کاربری برخورد خواهد شد.

 

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد فعالیت های بخش کشاورزی شهرستان است، گفت: مالکین اراضی زراعی و باغی قبل از هرگونه ساخت و ساز در اراضی خود برای مشاوره و دریافت مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

چاپ محتويات