تخریب دیوار کشی غیر مجاز در شهرستان عباس آباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، علی ابوالحسنی گفت: به منظور چلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و حفظ بستر تولید 14 قطعه تفکیک، دیوار کشی و شن ریزی غیر مجاز به مساحت تقریبی 5000 متر مربع در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در روز چهارشنبه مورخ 1400/1/18 در حریم شهر عباس آباد و با حضور نماینده دادستان، مدیر جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی این مدیریت قلع و قمع گردید.

چاپ محتويات