3000 هکتار با ساقه خوار برنج در شالیزارهای بابل مبارزه بیولوژیک شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران (مازندپاج)، محسن عی‌گل‌زاده گفت: سال گذشته مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج در سه هزار و 67 هکتار اراضی شالیزاری شهرستان بابل با توزیع  310 هزار عدد تریکوکارت انجام شد.

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه پروژه شبکه مراقبت برنج با انهدام علف های هرز توسط بخش دولتی در 46 هزار و 347 هکتار و بخش خصوصی در 800 هکتار اراضی زراعی انجام شد، تصریح کرد: نمونه برداری بیولوژی کرم ساقه خوار برنج توسط 9 اکیپ دولتی و 6 اکیپ غیردولتی با نصب 23 تله دلتا و 4 تله فانوسی در اراضی شالیزاری این شهرستان صورت گرفت.

 

وی با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی با آفات و بیماری های زراعی و باغی در 218 هزار و 915 هکتار اراضی صورت گرفت، افزود: 146 هزار هکتار در اراضی زراعی و 72 هزار و 910 هکتار در اراضی باغی است.

 

به گفته این مسوول در راستای مدیریت کنترل و مبارزه با آفت مگس مدیترانه ای که یکی از آفات مهم محصولات زراعی و باغی است، سال گذشته ردیابی و مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در 28 هزار و 605 هکتار، ردیابی بیماری تریستیزا مرکبات در 6 هزار و 750هکتار، ردیابی سوسک کلرودا در 74 هکتار، ردیابی شانکر باکتریای مرکبات در 6 هزار و 800 هکتار و ردیابی پروانه سفید آمریکایی در 35 هکتار انجام شد.

 

علی‌گل‌زاده یادآور شد: سال گذشته 159 مورد دوره آموزشی مجازی مبارزه با مگس میوه و یک هزار و 82 آموزش انفرادی برگزار و 4 هزار و 85 اطلاعیه و 9 هزار و 768 مورد پیامک برای بهره برداران ارسال شد.

 

به گفته این مسوول ملزومات توزیعی شامل 88 کارت زرد، 57 چسب سفید، 168 فرمون، 6 لیتر پروتئین، 26 لیتر سراتراپ، 48 تله مکفیل و 90 تله دلتا بود.  

 

وی با اشاره به توزیع 18 کیلوگرم سم فسفر دوزنگ، افزود: در راستای بکارگیری کارشناسان ناطر شبکه مراقبت و پش آگاهی، یک نفر در قالب یک کلینیک گیاه پزشکی فعالیت داشت.

چاپ محتويات