صدور7 مورد مجوز تاسیس صنایع کشاورزی در بابلسر

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر،حمیدرضا رحمانی از صدور هفت مورد مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری در زمينه احداث واحدهاي صنايع كشاورزي، سال گذشته در این شهرستان خبر داد.


مدیر جهاد کشاورزی بابلسر اظهار کرد: تعداد سه پروانه بهره برداری واحدهاي صنايع كشاورزي شامل سورتینگ، انبار محصولات کشاورزی و شالیکوبی و تعداد چهار مورد مجوز احداث واحدهاي صنايع كشاورزي شامل بسته بندی مواد غذایی و حبوبات ،شالیکوبی و فراوری نیشکر نیز صادر شد.


رحمانی گفت: بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی با برقراری ارتباط موثر بین دو بخش کشاورزی و صنعت، زمینه مناسبی جهت توسعه پایدار بخش کشاورزی فراهم آورده و در جلوگیری از ضایعات محصولات و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، افزایش سطح درآمد روستاییان، و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی بسیار تاثیرگذار است.

 

چاپ محتويات