جزئیات خبر
19خرداد 1400

07:11 - مدیر جهاد کشاورزی تنکابن

61 تغییر کاربری غیرمجاز در تنکابن قلع و قمع شد

61 تغییر کاربری غیرمجاز در تنکابن قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید