جزئیات خبر
19خرداد 1400

11:29 - باحضور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر

 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر
 • جلسه هماهنگی برداشت و خرید گندم مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید