جزئیات خبر
27خرداد 1400

10:42 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ خبر داد

غبارروبی مزار شهدا شهرستان سیمرغ در هفته جهاد کشاورزی

  • غبارروبی مزار شهدا شهرستان سیمرغ در هفته جهاد کشاورزی
  • غبارروبی مزار شهدا شهرستان سیمرغ در هفته جهاد کشاورزی
  • غبارروبی مزار شهدا شهرستان سیمرغ در هفته جهاد کشاورزی
  • غبارروبی مزار شهدا شهرستان سیمرغ در هفته جهاد کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید