جزئیات خبر
16تیر 1400

13:28 - برگزاری کارگاه آموزشی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل

  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل
  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل
  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل
  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل
  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل
  • گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ضابطین قضایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید