جزئیات خبر
21تیر 1400

08:11 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبرداد

بیش از 10 هزارتن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان بابلی توزیع شد

بیش از 10 هزارتن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان بابلی توزیع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید