جزئیات خبر
21تیر 1400

09:14 - افتتاح شالیکوبی مدرن

گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل

  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل
  • گزارش تصویری افتتاح شالیکوبی مدرن پسران شهید عبداالله علیجان نژاد در روستای شهید آباد بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید