جزئیات خبر
27تیر 1400

08:23 - مدیر جهاد کشاورزی بابل:

هزار متر دیوارچینی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

هزار متر دیوارچینی غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید