جزئیات خبر
6شهریور 1400

22:49 - وبینار 1400.4.28

برگزاری جلسه وبینار در خصوص واگذاری و نظارت و بررسی چالشها

برگزاری جلسه وبینار در خصوص واگذاری و نظارت و بررسی چالشها

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید