جزئیات خبر
10شهریور 1400

19:59 - قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز در تنکابن

قلع و قمع 51 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در تنکابن در تاریخ 10 شهریور 1400

قلع و قمع  51 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در تنکابن در تاریخ 10 شهریور 1400

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید