جزئیات خبر
22شهریور 1400

08:25 - مدیریت جهاد کشاورزی تنکابن خبر داد

پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر

  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر
  • پلاک‌گذاری 34 دستگاه تراکتور در تنکابن + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید