جزئیات خبر
22شهریور 1400

11:55 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

کشت 85 هزار هکتاری گندم و کلزا در مازندران/ تامین 4 هزارتن بذر گندم

کشت 85 هزار هکتاری گندم و کلزا در مازندران/ تامین 4 هزارتن بذر گندم

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید