جزئیات خبر
23شهریور 1400

08:01 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت:

پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه

  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه
  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه
  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه
  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه
  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه
  • پیگیری اجرای طرح هویت گذاری دام و کشت علوفه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید