جزئیات خبر
24شهریور 1400

07:00 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه

  •  برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه
  •  برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه
  •  برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه
  •  برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه
  •  برداشت برنج در مزرعه خشکه کاری گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید