جزئیات خبر
30شهریور 1400

14:25 - گروه رسانه و فضای مجازی پايگاه بسيج شهدای سنگرسازان بی سنگر مازندران خبر داد:

برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس

  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس
  • برگزاری گردهمایی بزرگ فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید