جزئیات خبر
3مهر 1400

14:30 - گروه رسانه و فضای مجازی پايگاه بسيج شهدای سنگرسازان بی سنگر مازندران خبر داد:

تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)

  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)
  • تهیه بسته‌های کمک‌های مؤمنانه تحصیلی( لوازم تحریر) توسط صندوق خیریه‌ امام حسن عسکری(ع)

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید