جزئیات خبر
4مهر 1400

14:32 - گروه رسانه و فضای مجازی پايگاه بسيج شهدای سنگرسازان بی سنگر مازندران خبر داد:

برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر

  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر
  • برگزاری اردوی جهادی تخصصی بخش کشاورزی در منطقه لفور سوادکوه شمالی+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید